Håndverksgruppen

H&M Malerservice er en del av Håndverksgruppen som består av Nordens beste og mest solide bedrifter innen maling, gulv, mur og flis.
Det er stor forskjell på å bruke faglært og ufaglært arbeidskraft til oppussing og vedlikehold. Det handler ikke bare om det du ser. Det handler like mye om det du ikke ser som grunnarbeid, materialvalg, håndverket og håndverkeren.

Vi garanterer høy faglig dyktighet og profesjonelt utført arbeid, både når det gjelder nye og gamle maleteknikker. Vi samarbeider kun med de beste leverandørene for å sikre best mulig verdi, levetid og miljøeffekt. Vi satser også sterkt på kompetanse- og produktutvikling for å kunne tilby våre kunder det beste til enhver tid.

Et samarbeid gir mange fordeler:

  • Er lokalkjent over hele landet.
  • Samarbeider med dyktige bedrifter i Skandinavia.
  • Benytter kvalitetsprodukter fra de beste leverandørene.
  • Du får én kontaktperson å forholde deg til, uansett lokasjoner på prosjektet.
  • Vi tar bærekraft på alvor.
  • Har fokus på kvalitetskontroll; oppfølging, kommunikasjon, service og etterkontroll.
  • Du får full oversikt med en prosjektleder – en pris.

Med fokus på miljø
I en verden der det stilles stadig høyere krav til effektivitet og konkurransen mellom bedrifter blir tøffere, blir miljøet enda viktigere. Det er vanskelig å få troverdighet for kvalitet hvis bygget er nedslitt og mangler vedlikehold.

Miljøfokus og vedlikehold skal speile bedriftens visjon og bidra til at medarbeiderne inspireres til å oppfylle ønskede mål.

Håndverksgruppen har avtaler med de fleste forsikringsselskap og landsdekkende kjeder. Vi dekker oppdragsgivers behov gjennom vårt nasjonale nettverk. På den måten kommer vår kompetanse til sin rett for de som trenger det mest.

Håndverksgruppen Bærekraft