Fokus på bærekraft

H&M Malerservice har valgt å fokusere på bærekraft i alle aspekter av virksomheten. Vår bedrift har et sterkt fokus på bærekraftig utvikling og tar ansvar for å ivareta og redusere risikoen knyttet til miljøet og samfunnet både nå og for fremtiden. Dette gjør vi uten å gå på kompromiss med tjenestene vi leverer til våre kunder. Vi er stolt over å være miljøfyrtårnsertifisert noe som er et kvalitetsstempel. Vi bruker aktivt verktøyene dette gir oss tilgang til i vårt daglige arbeid for å nå våre klimamål. Basert på FNs bærekraftmål har Håndverksgruppen (HG) valgt ut relevante mål å rette fokuset på. H&M Malerservice er en del av HG og jobber mot felles bærekraftsmål.
Bærekraft
Bærekraft
Driftsleder Kenneth Hurlen Østrem er ansvarlig for bedriftens målrettede bærekraftsarbeid.
Håndverksgruppen Bærekraft

Bærekraft i Håndverksgruppen

Vi i H&M Malerservice er en lokal håndverksbedrift som er en stolt del av HG, hvor bærekraft er høyt prioritert. Etter nøye vurdering av hele verdikjeden har HG valgt å fokusere på tre hovedområder. Vi retter særlig oppmerksomhet mot seks av FNs bærekraftsmål for å bidra til en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet.

Bærekraftsmål

Bærekraft

Bærekraftsmål 4 – God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

I H&M Malerservice legger vi stor vekt på grundig opplæring og kontinuerlig utvikling av kunnskapen til både våre nye og erfarne ansatte. Vårt mål er å gi våre ansatte den beste kompetansen og forståelsen for de tjenestene vi tilbyr.

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Det er viktig at de har kompetansen som trengs for å levere høy kvalitet til våre kunder, at de opplever arbeidsoppgavene som givende og at de trives på jobb. I H&M Malerservice har vi alltid fokus på HMS for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre arbeidstakere. Du kan lese mer om vårt arbeid omkring menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her.

Bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Vår kompetanse knyttet til renovering, nybygg og forsikringsskader bidrar direkte til at våre kunder kan få trygge og tilfredsstillende boliger. Mange av prosjektene vi påtar oss er oppussing som både er en mer bærekraftig og kostnadsreduserende måte å fornyet hjemmet på. Innen forsikringsjobber reparerer vi en skade, fremfor å fornye mer enn nødvendig.

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster.

Når vi utfører våre tjenester, har vi fokus på effektiv bruk av naturresurser samt redusere avfallsmengden ved materialgjenvinning. Vi benytter bare godkjente materialer for å unngå å skade nærmiljøet. Her ser vi en forbedring i samfunnet generelt, der materialer som inneholder forurensede midler, blir erstattet av mer miljøvennlige alternativer. Dette er en utvikling vi heier på!

Bærekraft

Bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Vi i H&M Malerservice gjør en rekke tiltak for å redusere klimagassutslipp og fremme bærekraftig praksis i selskapets drift. Vi fokuserer også på å øke enkeltpersoners evne og kunnskap i bedriften til å redusere konsekvensene av klimaendringene, samt styrke kunnskapen og bevisstheten til kundene våre.

Bærekraftsmål 17 – Samarbeide for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Håndverksgruppen er et stort konsern med et stort antall håndverksbedrifter i Norge, Sverige og Danmark. Det store fokuset på bærekraft smitter over på selskapene og sammen jobber vi for å nå bærekraftsmålene vi har satt. Dette er også et fokus når vi velger samarbeidspartnere til ulike prosjekter. Noen kunder stiller bærekrafts krav når leverandør skal velges og da kan de være trygg på at H&M Malerservice har bærekraft i fokus.

Lær mer om våre tjenester i dag!