Åpenhetsloven

H&M Malerservice er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Tiltak

Håndverksgruppen og H&M Malerservice vil fremover gjennomføre jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker i og rundt virksomheten. Enkelte tiltak er iverksatt, mens andre er planlagte tiltak for å forebygge risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ut ifra risikobildet, har selskapet prioritert tiltak for å redusere risikoen i form av:

  • Vedtatt overordnede retningslinjer for selskapets arbeid med åpenhetsloven. Nærmere beskrevet i punkt 2 i rapporten
  • Engasjert ekstern juridisk bistand til å revidere selskapets Code of Conduct, og implementere nye kontraktsvilkår som adresserer bærekraft i bredere forstand, herunder miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.
  • Arbeide videre med å sentralisere enkelte innkjøpsløsninger for bedre kontroll, og samtidig veilede datterselskap i praktiske og forenklede rutiner for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår ved lokale innkjøp.
  • Gi ytterligere veiledning og opplæring for å bedre kontroll med arbeidsvilkår og produksjonsvilkår i datterselskapene.
  • Iverksatt dialog med leverandører for innhenting av informasjon om underleverandører og produksjonsland, samt oppdatere kontraktsvilkår.

Les vår redegjørelse

Her på nettsiden ligger vår redegjørelse lett tilgjengelig for alle som ønsker å lese den. Ved å trykke på knappen under får du full tilgang til dokumentet. I redegjørelsen går vi i dybden på risikovurdering, planlagte og gjennomførte tiltak. Den vil bli oppdatert årlig og ellers ved vesentlige endringer i informasjonen som fremgår her.

Åpenhet i Håndverksgruppen

Konsernet har stort fokus på hvordan alle oss selskapene som er en del av HG-gruppen skal etterleve åpenhetslovens krav. H&M Malerservice og andre selskaper i konsernet har alltid noen å rådføre oss med for å følge opp prosedyrene og rutinene. Det kan oppleves betryggende for våre leverandører, kunder og ansatte at både konsernet og vi i H&M Malerservice sette det nødvendige fokuset på åpenhetsloven for å jobbe under ønskede arbeidsforhold. Her er det ikke rom for å se mellom fingrene når det kommer til diskriminering eller trakassering. Vi aksepterer ingen former for bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, korrupsjon eller andre brudd på menneskerettigheter, verken innad i konsernet eller fra leverandører. H&M Malerservice tar vårt samfunnsansvar på alvor.